Arah mencari rezeki dan berdagang berdasarkan neptu hari dan pasaran

Arah ini merupakan pedoman untuk mencari rezeki ketika anda berjualan atau yang lainnya. caranya adalah dengan menjumlahkan neptu hari dan pasaran anda kemudian akan didapatkan hasil untuk melihat arah yang baik yang merupakan pedoman kemana anda bepergian mencari rezeki. selin arah yang baik juga dilengkapi dengan larangannya sehingga anda bisa mebngetahuii araqh sial yang tidak boleh di gunakan dalam berdagang.

berikut pedoman arah mencari rezeki berdasarkan neptu hari dan pasaran

1. jika neptu hari dan pasaran berjumlah 7
– utara pati
– timur sakit
– selatan hidup
– barat selamat

2. jika neptu hari dan pasaran berjumlah 8
– utara selamat
– timur pati
– selatan sakit
– barat hidup

3. jika neptu hari dan pasaran berjumlah 9
– utara sakit
– timur hidup
– selatan selamat
– barat pati

4. jika neptu hari dan pasaran berjumlah 10
– utara hidup
– timur selamat
– selatan pati
– barat sakit

5. jika neptu hari dan pasaran berjumlah 11
– utara pati
– timur sakit
– selatan hidup
– barat selamat

6. jika neptu hari dan pasaran berjumlah 12
– utara selamat
– timur pati
– selatan sakit
– barat hidup

7. jika neptu hari dan pasaran berjumlah 13
– utara sakit
– timur hidup
– selatan selamat
– barat pati

8. jika neptu hari dan pasaran berjumlah 14
– utara hidup
– timur selamat
– selatan pati
– barat sakit

9. jika neptu hari dan pasaran berjumlah 15
– utara pati
– timur sakit
– selatan hidup
– barat selamat

10. jika neptu hari dan pasaran berjumlah 16
– utara selamat
– timur pati
– selatan sakit
– barat hidup

11. jika neptu hari dan pasaran berjumlah 17
– utara sakit
– timur hidup
– selatan selamat
– barat pati

12. jika neptu hari dan pasaran berjumlah 18
– utara hidup
– timur selamat
– selatan pati
– barat sakit

untuk melihat neptu hari dan pasaran silahkan buka disini

Share on: