Azimat penangkal godaan syetan

Apabila anda menemukan tempat yang anda tinggali terasa banyak gangguan mahluk halus seperti syetan, maka saya sarankan untuk menggunakan azimat ini. selain mengusir syetan juga dapat menyembuhkan orang yang kesurupan. disamping itu apabila anda akan bepergian ke tempat yang jauh atau gelap gunakan juga azimat ini agar senantiasa didalam perjalanan anda tidak diganggu oleh syetan dan dijauhkan dari pengaruh iblis seperti hipnotis.

sekarang ini banyak sekali orang yang memanfaatkan bantuan syetan untuk mengganggu atau mencelakai orang lain, seperti mengirim guna-guna, menipu seseorang, menghipnotis seseorang. oleh karena itu agar di dalam kehidupan anda selamat dan dijauhkan dari segala masalah yang timbul dari syetan. azimat penangkal godaan syetan ini telah turun-temurun di gunakan oleh leluhur kita.

berikut ini Azimat yang ditulis:

syarat:
– Azimat tersebut ditulis diatas kertas kemudian ditaruh ditempat yang ada syetannya
– apabila akan digunakan simpan di dompet atau peci
– pada saat akan menulisnya usahakan dalam keadaan suci dan bersih.
– menulisnya pada tengah malam.

Share on: