cara menyelamatkan dan meloloskan diri dari penjagaan atau pengepungan

bila anda sedang keadaan terjepit karena dikepung atau hendak melalui penjagaan yang ketat dan anda ingin menyelamatkan atau meloloskan diri dari situasi tersebut, maka yang harus anda lakukan adalah mengikuti petunjuk yang akan saya berikan ini agar lolos dan selamat serta terhindar dari bahaya yang bisa menimpa anda. doa menyelamatkan diri ini merupakan doa yang sangat mustajab/ mujarab dari leluhur jaman dahulu kala ketika masih jaman kerajaan dan diturunkan melalui sebuah buku primbon agar bisa dipelajari oleh kita semua.

doa atau amalan ini juga bisa anda gunakan ketika terpaksa harus menghindari razia petugas lalu lintas yang akan menilang anda karena tidak membawa surat-surat kendaraan atau tidak melengkapi diri dengan standar berkendara. selain itu juga ketika anda terjepit di kepung oleh musuh atau orang yang akan menyakiti anda, serta bisa juga untuk anda yang sedang terhimpit oleh sebuah perkara yang menyudutkan posisi anda. maka sebaiknya anda hafal kan doa ini agar suatu saat jika diperlukan, anda cukup mengucapkan secara lisan.

berikut amalan yang harus anda hafalkan:
“dhakaltu fii kinafiLLah, wastajartu bi rasuulillahi bi alfi alfin, laa haula wa laa quwwata illaa bil laah, bi yaahin uhailin uhailin hajabtu nafsi bi hijaabillaah, wa mana tuhaa bi aa yaatillaah wa hashantuhaa bil aayaati wadz dzikril hakiim, kaaf haa yaa’aiin shaad kufiitu haa miim’aiin siin qaaf humiitu fa sayakfiikahumullaah, wa huwas samii’ul’alim. ta’azzaztu bi rabbil ‘izzati wal jaba ruut, wa tawakaltu’alal hayyil ladzii laa yamuut”.
“syaahatil wujuuh” 3 kali
“wa khadha’atir riqaab” 3 kali
“wa ama til abshaar” 3 kali
setelah itu meniup-niup 3 kali kearah penjagaan atau pemeriksaan, lalu berjalanlah seperti biasa tanpa ragu-ragu melewati penjagaan tersebut sambil membaca “latudrikul abshaaru wa huwa yudrikul abshaar, wa huwallathiful khabir”

amalan ini harus digunakan betul-betul dalam keadaan terpaksa sekali dan jangan digunakan untuk pekerjaan yang jahat.

Share on: