doa mantra penolak tujuh teluh dan santet serta ilmu sihir

ini adalah doa mantra penolak tuju teluh tenung dan santet yang sangat kuat seperti ilmu hitam atau sihir, yang asalnya dari guna-guna orang lain. untuk mencelakai hingga membunuh manusia dengan cara di siksa terlebih dahulu dengan penyakit yang sengaja dimasukan ketubuhnya melalui perantara ilmu hitam.
oleh karena itu mantra ini juga sangat bagus untuk jaga-jaga diri agar terhindar dari perbuatan jahat orang dan apabila sudah terlanjur sebelum terjadi fatal maka harus sesegera mungkin di sembuhkan.

berikut cara menggunakan mantra penolak tuju teluh ini:

1. pertama orang yang akan disembuhkan agar dimandiin dan dikeramasin dengan air suci yang beri mantra ini “Allahuma, wiwit dzat iman, pangeran, aku iman banyuputih saka si bapa, banyu abang saka si biyang, adem tan karasa, ingsunmadep marep mengulon apa lanjarane? tunggak sengon (planangan) apa isine? kintel putih, adem asrep tan karasa, saking kersaning Allah”.

2. kemudian pada malam hari orang tersebut kepalanya di bacakan sambil ditiup-tiupkan pada ubun-ubunnya:
– yang pertama mantra caraka balik yaitu huruf yang ada di keningnya bathara kala ” nga ta ba ga ma nya ya ja da pa la wa sa ta da ka ra ca na ha”
– lalu dilanjutkan membaca mantra di lehernya ” sang kala lumereng, sang kaning lara, wisnu kena ing lara, lungguh ing otot lan ing emperu, kang alarya mulya, mulya dening batara guru, guru kena ing lara lungguh ing tutuk, turune lumumah, lan sranduning awak, kang alaraya mulya, mulya dening sang hyang wenang, sang hyang wenang tan kena ing lara, maring sang hyang tunggal, kumpul panunggaling rasam rasa tunggal lan jati, jti tunggal lan rasa, rasa jati mulya saking ingkang wisesa, hong awignam astunamas idem”.
– selanjutnya dibacakan mantra di dadanya ” ya maraja jamaya , ya marani nirmaya, ya silapa palasiya, ya mirodo doromiya , ya dayuda dayudaya, ya midosa sadomiya, ya siyaca cayasiya, ya sihama mahasiya”.
– mantra ini dibaca sambil di bisikan ke telinganya “kala den eling sira , sira muliha maring jati sorangan, asalira teka ora , sira muliha menyang ora, asalira teka ing jati iya muliha maring jati ingsun sajatining wisesa”.
-membaca mantra sambil membakar dupa atau diatas bara api “sajatining urip, kang misesa buwana kembar: Gusti kang murba ngandika Insya Allah ingsun jumurung”.
” bug bug magabug, gerobyag pada susah suweng sepi cumpleng balaning kala”.

Share on: