doa setiap akan membuka toko atau tempat jualan

untuk para pedagang yang akan membuka toko, warung, kios atau lapak jualan dipasar sebaiknya membaca doa atau amalan ini agar senantiasa apa yang dihasilkan dari jualan anda mendapat berkah serta agar dibuka aura toko anda sehingga mampu menarik minat pembeli untuk mengunjungi tempat jualan anda.

“ALLAHUMMA SHAALLI ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMADIUW WA’ALAA AALIHII WA SHAHBIHII WA SALLIM ALLAHUMMAFTAH LII ABWAABA FADHLIKA WANSYUR ‘ALYYA MIN KHAZAAINII RAMATIKA YAA ARHMAMAR RAAHIMIIN”
artinya :ya Allah limpahkanlah rahmat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarganya dan sahabatnya. ya Allah bukakanlah untuku semua pintu karunia-Mu, dan bentangkanlah untuku semua gedung Rahmat-Mu, wahai Dzat yang paling kasih sayang dari semua penyayang.

kemudian ketika pintu sudah terbuka dan akan masuk kedalam maka ucapkan doa lagi seperti ini:
“ASSALAAMU’ALIKA AYUHAN NABIYU WA RAHMATUL LAAHI WA BARAKATUH, ASSALAMU’ALAINA WAALAA IBAADIL LAAHISH SHAALIHIN”
kemudian dilanjutkan membaca surat Al-fatihah dan Al ikhlas.

Share on: