belajar bahasa jawa lengkap dengan artinya

nenekmoyang.com kembali memberikan pembelajaran tentang bahasa jawa secara lengkap. terjemahan bahasa jawa yang di artikan ke dalam bahasa indonesia atau sebaliknya buat anda yang ingin belajar bahasa daerah. kosakata ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari khususnya di daerah jawa tengah dan jawa timur. dalam bahasa jawa dibagi beberapa sifat sesuai penggunaannya seperti ngoko alus, krama, krama alus, krama inggil, ngoko lugu, krama madya. penggunaan bahasa tersebut pada dasarnya digunakan untuk membedakan penyampaian kepada orang lain yang biasanya dipengaruhi karena faktor usia. karena dalam jawa ada yang namanya tata krama atau sopan santun berbicara sehingga ada kata-kata yang hanya dikhususkan untuk digunakan orang yang sepantaran atau satu level atau satu umur dan kebawahnya. dan ada juga bahasa yang digunakan untuk orang yang lebih tua, lebih tinggi derajatnya sebagai bentuk tata krama atau penghormatan dan penghargaan.

dalam adat jawa penggunaan kata dalam bahasa sangat penting sebagai bentuk penghormatan. oleh karena itu bagi anda yang ingin belajar bahasa jawa harus mengetahui persis kata-kata yang diperuntukan untuk orang yang lebih tinggi derajatnya atau lebih tua usianya, sehingga tidak asal menggunakan kata. karena ada istilah bahasa kasar dan bahasa halus.

– Ngoko sering disebut sebagai bahasa jawa kasar digunakan untuk berbicara dengan orang yang sebaya atau usianya lebih muda atau dalam derajat sejajar atau lebih rendah. copntohnya bawahan, teman dan adik-adik.
– Krama Madya sering disebut sebagai bahsa jawa alus digunakan untuk orang yang sebaya atau sepantaran atau juga orang yang lebih tua dengan maksud ingin menghormati karena setatus atau derajat. contoh orang tua, orang yang lebih tua umurnya, orang yang memiliki derajat lebih tinggi.
– Krama inggil sering juga disebut sebagai bahasa ningrat, merupakan bahasa yang digunakan untuk berbicara dengan orang yang mempunyai derajatnya jauh lebih tinggi atau orang yang memiliki pengaruhg besar dalam kehidupan anda, dan sebagai bentuk penghormatan penuh. contohnya seperti pejabat negara, pejabat daerah, junjungan, raja, tokoh agama dll.

contoh kalimat dalam penggunaan bahasa jawa sesuai dengan tingkatannya ;
1. Saya tidak tahu kamu pergi
– aku ora ngerti koe lunga (ngoko) digunakan dalam sehari-hari kepada teman sebaya sederajat dan juga kepada orang yang lebih muda.
– kulo mboten ngertos sampeyan lungo (krama madya) bisa digunakan untuk teman atau orang lebih tua yang biasa di hormati.
– dalem/kawulo mboten sumerep panjenengan tindhak (krama inggil) digunakan untuk orang tua atau orang yang derajatnya jauh lebih tinggi dari kita, sebagai ungkapan rasa hormat yang tinggi/ tata krama.

berikut kumpulan kata bahasa jawa dan artinya :

NOBAHASA INDONESIANGOKOKRAMA MADYAKRAMA INGGIL
1SayaakukuloKawulo/Abdi/ Dalem
2KamukoeKowePanjenengan
3KamidhewekAwakedheweKito
4DiaKae DewekePiyambakipun
5IniKie IkiMeniko
6ItuKue KuiNiku
7ApaApa OpoMenopo
8KapanKapanKapanKapan
9DimanaNang endhiNgendhiWonten pundhi
10Yang manaSing endhiSingendhiIngkangpundhi
11SiapaSapaSopoSinten
12MengapaNang apaNgopoKadhosmenopo
13BagaimanaKepriwe PiyeKadhospundi
14YaYa YohInggih/Injih
15TidakOra OraMboten
16BarangkaliSapa ngertiMenowoMenawi
17SatuSijiSijiSetunggal
18DuaLoro LoroKalih
19TigaTelu TeluTigo
20EmpatPapatPapatSekawan
21LimaLimaLimoGangsal
22SepuluhSepuluhSedasaSedoso
23SeratusSatusSatusSetunggalatus
24SeribuSewuSewuSetunggalewu
25OrangWongUwongTiyang/Piyantun
26Laki-lakiLanang LanangKakong
27PerempuanWadhon Wedhok/WadhonEstri
28AyahBapak RamaRomo
29IbuIbu IbuIbu
30AnakAnak Lare/PutraPutro
31NamaJeneng Jeneng/AsmaAsmo
32UangDhuwit DuwitArtho
33Kamar kecilKakus (Kamar) Mburi(Kamar) Wingking
34AirBanyu BanyuToya
35JalanDalan DalanMergi
36Kira-kiraKira-kiraKiro-KiroKinten-kinten
37SemuaKabehKabehSedanten/Sedaya
38Kalau/JikaNekMenowoMenawi
39LebihLewihLuwihLangkung
40Sangat/SekaliBangetBangetSanget
41DariTekanSekoSaking
42KeMengDatengDateng
43SekarangSikiSaikiSakmeniko
44BaruAnyarAnyarEnggal
45TuaTuaTuwoSepuh
46PanjangDawaDowoPanjang
47PendekCendhekCendekCendak
48MurahMurahMerahMirah
49MahalLarangLarangAwis
50PanasPanasBentherBenther
51DinginAdemAdemAsrep
52KemarinWingiWingiKolowingi
53Hari iniSiki/ dina kiyeSaikiSakmeniko
54BesokNgesukSesukMbenjang
55AtasNdhuwurNduwurNginggil
56BawahNgisorNgisorNgandhap
57LaparKencotNgelihLuwe
58BahagiasenengBungahRahayu
59SakitMriyangLaraGerah
60MaafNgapuraNgapuntenNgapura/Ngapuro
61PagiEsukEsukEnjing-Injing
62SiangAwanAwanSiang
63MalamWengiBengiDalu/Ndalu
64Apa kabarKeprime kabarePiyekabarePripun/Kadospundi
65BerapaPiraPiroPinten
66SilahkanManggaMonggoMonggopunaturi
67Terima kasihKesuwunMuwunMaturnuwun
68Selamat jalanSugeng tindhakSegeng TindakSugeng tindak
69BelumUrungDurungDereng
70KarenaSebabeMergo/jalaraneAmargi
71TetapitapiMerganeAmargi
72DisiniNang keneNangkeneWontenmriki
73BaikApikApikSae
74JelekElekElekKirangsae
75BetulBenerBenerLeres
76Cantik/IndahAyuApikEndah
77BesarGedheGedheAgeng
78KecilCilikCilikAlit
79BanyakAkehAkehKathah
80SedikitSethitikSithikSakedhik
81SamaPadaPodhoSami
82BisaBisaIsoSaget
83PunyaDuwegadhahKagungan
84AdaAnaenekWonten
85MauGelempurunKersa
86JanganAjaOjoAmpun
87PergiLungaLungoTindhak
88DatangTekadatengRawuh
89BerjalanMlakuMlakuMlampah
90BicaraNgomongOmongNgendika/Ngendiko
91BilangngomongNgomongDawuh
92LihatNdelengNdelokMrisani
93MengertiNgertiNgertiNgertos
94MakanManganManganDahar/Nedo
95MinumNginumNgombeNgunjuk
96DengarKrunguMireng Midhangetaken
97TahungertiNgertiNgertos
98KasiWeiWenehiParingi
99SukaSenengSenengRemen
100CintaSenengSenengTresna/Tresno
101PikirMikirPikirPenggalih
102MembuatNggaweNggaweNadamel/Damel
103DudukNjagongLungguhLenggah/Pinarak
104PotongNgethokTugelPotong
105BeliTukuTukuTumbas
106BerhentiMandhegMangdhegKendhel
107JauhAdohAdohTebih
108DekatPerekCedakCerak
109KananTengenTengenTengen
110KiriKiweKiwoKiwo
111merahabangabritabrit
112adikadhiadhirayi
113berdiriadegngadegjumeneng
114jauhadohtebihtebih
115mandiadusadussiram
116piringajangajangambeng
117ciumambungambungaras
118permisiamitamitkulonuwun/nuwun sewu
119anakanakyogaputra
120anak-anakanak-anakanak-anakpeputra
121pakaianggoanggeagem
122namaarannamaasma
123inginarepejeng/badhekersa
124sulungpembareppembajengpembajeng
125memberiawehnyukanimaringi
126mariayomanggasumangga
127pulangBalimantukkundur
128bantalbantalbantalkajang sirah
129airbanyutoyatoya
130ayahbapakbapakrama
131temanbaturrencangabdi
132ikatanbebedbebednyamping
133bebekbebekkambangankambangan
134benarbenerlereskasinggihan
135berasberasuwosuwos
136dahulubiyenriyinrumiyin
137suami/istribojosemahgarwa
138bedak basahborehborehkonyoh
139belakangburiwingkingpangkeran
140lemparbuwangbucalkendhang
141selesaibuyarrampungrampung
142ceritacaritacariyoscariyos
143berbicaracaturanwicantenngendika
144pegangcekelcepengasta
145cebokcewokcawikcawik
146potong rambutcukurcukurparas/pangkas
147jadidadidadosdados
148jalandalanradinanmargi
149perbaikidandandandosbusana
150melihatdelengningalimriksani
151sendiriandhewepiyambakpiyambak
152uangdhuwityatraarta
153bermaindolandolanameng-ameng
154seleradoyanpurunkersa
155bukandudusanessanes
156menyuapidulangndulangndhadari
157belumdurungderengdereng
158punyadhuwegadhahkagungan
159ingatelingalingemut/enget
160kakek/nenekembahembaheyang
161mabukendhemmendemwuru
162manaendipundipundi
163tungguentenientosirantosi
164ambilepekpendhetpundhut
165pagiesukenjingenjing
166gajahgajahlimanliman
167bawagawabektaasta
168buatgawedameldamel
169besargedheagengageng
170gelanggelangbinggelbinggel
171maugelempurunkersa
172cepatgelisenggalenggal
173kondegelungukelukel
174apigenilatulatu
175daungodhongronron
176carigolekpadospados
177bangungugahgugahwungu
178gulagulagendhisgendhis
179ngomonggunemginemngandika
180tertawaguyugujenggujeng
181ikatiketiketdestar
182hilangilangicalical
183tambahimbuhimbettanduk
184menginapinepnyipengnyare
185hitamirengcemengcemeng
186ikutngiringakenngiringakenndherekaken
187bisaisasagedsaged
188maluisinisinlingsem
189laukiwakulamulam
190iyaiyainggihsendika/nuwun inggih
191jagajagajagireksa
192jantanjagosawungsawung
193mintajaluknedinyuwun
194jamujamujampiloloh
195kudajaranjarantitihan
196kainjaritsinjangnyamping
197jenazahjenatjenatswargi
198jerukjerukjeramjeram
199berita dukajisimjisimlayon
200goyangjogedjogedbeksa
201sisirjungkatseratpethat
202ambiljupukpendhetpundhut
203semuakabehsedayasedanten
204kacamatakacamatakacamripatkacatingal
205kagetkagetkagetkejot
206laki-lakikakungkakangraka
207kalungkalungkalungsangsangan
208untukkanggokanggekagem
209bilang/ ngomongkandhasanjangngendika
210celanakathokkathoklancingan
211kayukayukajengkajeng
212kerbaukebomaesamaesa
213bajukelambirasukanageman
214kakikeludkeludsamparan
215bungakembangsekarsekar
216BHkembenkembenkesemekan
217selimutkemulkemulsingeb
218keriskerisdhuwungwangkingan
219nisankijingkijingsekaran
220kira-kirakirakintenkinten
221perintahkongkonkengkenutus
222keramaskramaskramasjamas
223betahkrasankraoskraos
224dengarkrungukepirengmidhanget
225dimakamkandikuburdipetakdisarekake
226kuburankuburankuburanpesareyan
227kurangkurangkirangkirang
228kuatkuwatkiyatkiyat
229sampailabuhlabetlabet
230sedanglagisawegnembe
231lahirlairlairmiyos
232lupalalisupekalimengan
233laki-lakilanangjalerkakung
234sakitlarasakitgerah/gering
235mahallarangawisawis
236suratlayangseratnawala
237lemaslemahsitisiti
238gemuklemulemalema
239lewatliwatlangkunglangkung
240pergilungakesahtndak
241bepergianlelungankekesahanpeparan
242duduklungguhlenggahpinarak
243membacamacamacamaos
244harimaumacanmacansimo
245pencurimalingmalingpandung
246baumambumambetngganda
247melahirkanmanaknglairakenmbabar
248makanmangannedhadhahar
249berangkatmangkatbidhaltindak/jengkar
250hadirmarangdathengdatheng
251meninggalmatipejahseda/surud
252mayatmayitmayitlayon
253buka matamelekmelekwungu
254ikutmelutumutndherek
255memberimenehinyukanimaringi/ nyaosi
256kijangmenjangansangsamsangsam
257datangmenyangdathengdatheng
258keluarmetumedalmiyos
259berfikirmikirmanahnggalih
260kaburminggatminggatlolos
261jalan kakimlakumlampahtindak
262turunmudhunmandhapmandhap
263ngajarmulangmucalmucal
264pulangmulihmantukkundur
265berbunyimunimungelmungel
266murahmurahmirahmirah
267menanamnandurnanemnanem
268menangisnangisnangis/mularmuwun
269nafsunepsunepsuduka
270mudanomnemtimur
271naiknunggangnumpakjumeneng
272berdiringadegngadegjumeneng
273memakainganggonganggengagem
274depanngarepngajengngarsa
275istirahatngasokendelkendel
276pusingngelupuyengpuyeng
277Mengabdingengerngengerngabdi
278menunggungenteningentosingrantos
279mimpingimpingimpinyupena
280mengirimngirimngintumngintun
281berak/buang air besarngisingbebanyubobotan
282minumngombenginumngunjuk
283merintah/menyuruhngongkonngengkenngutus/ngaturi
284kencingnguyuhtoyanturas
285bekerjanyambut gawenyambut damelngasta damel
286memegangnyekelnyepangngasta
287pinjamnyilihnyambutngampil
288memarahinyrengeninyrengenindukani
289membicarakannyritaninyriosinyriosi
290luasombowiyarwiyar
291obatobatjampiusada
292dapatolehangsalpikantuk/kepareng
293ompongompongompongdhaut
294Tidakbotenbotenmboten
295samapadhasamisami
296kamar mandipadusanpadusanpasiraman
297dimarahipaidonpaidonkecohan
298panaspanasbenterbenter
299makananpangantedhandhaharan
300kaca/cerminpangilonpangilonpaningalan
301tempat tidurpeturonpetilemanpesareyan
302payungpayungpayungsonsong
303mencari kutupetanpetanulik
304masalahpikirmanahpenggalih
305ayampitikayamayam
306kapalpraukapalbaita
307bedakpupurpupurtasik
308putihputihpethakpethak
309cucuputuputuwayah
310menikahrabiemah-emahkrama
311hampiraradaradiradi
312mencicipirasaraosraos
313ratarataradinradin
314cuci mukaraupraupsuryan
315susahrekasarekaosrekaos
316macamrupawarniwarni
317rusakrusakrisakrisak
318sabuksabukpeningsetpeningset
319sebentarsedelasekedhapsekedhap
320saudarasedulursedhereksedherek
321gantisalingantosgantos
322pakaiansandhanganpanganggepangagem
323sapisapilembulembu
324menyapisapihsapihpegeng
325sapusapusapusamparan
326nasisegasekulsekul
327lautsegarasegantenseganten
328selirselirselirampil/ampeyan
329sendoksendhoksendhoklantaran
330pinjamsilihsambutampil
331selamatslametwilujengsugeng
332lamasuwedangudangu
333bertanyatakontakenndangu/nyuwun pirsa
334pestatandang gawenyambut damelngasta damel
335tanda tangantandha tangantandha tangantandha asta
336tanamtandurtanemtanem
337banguntangitangiwungu
338memakai kaintapihantapihannyampingan
339datangtekadugi/dhatengrawuh
340perantaratekentekenlantaran
341sunattetak/sunattetak/sunatsupit
342jatuhtibadhawahdhawah
343jenguktiliktuwituwi
344belitukutumbasmundhut
345sisaturahtirahtirah
346tidurturutilemsare
347turunturunturuntedhak
348hujanudanjwahjawah
349ikatudhengiketdhestar
350ukiranukiranjejeranjejeran
351undanganulem-ulemulem-ulematur-atur
352usiaumurumuryuswa
353panggilundangngundhangngaturi
354hidupuripgesangsugeng
355pinjamutangnyambutngampil
356garamuyahsaremsarem
357-wadiwadoswados
358perempuanwadonestriestri
359beraniwaniwantunwantun
360sehatwarassaraswaluya
361batuwatuselasela
362batukwatukwatuksekoh
363anakwayahwanciwanci
364wayangwayangringgitringgit
365kambingwedhusmendamenda
366takutwediajrihajrih
367malamwengidalidalu
368lihatweruhsumereppriksa/uniga
369cuci tangan/kakiwisuhwisuhwijik
370orangwongtiyangtiyang
371telanjangwudawudalukar
372utuhwutuhwetahwetah
373ngertiyektiyektosyektos
374seumpamayenmenawimenawi
Share on: