mantra untuk menghilangkan was was dan khawatir

jika anda mengalami perasaan was-was dan khawatir maka sebaikny membaca mantra ini, agar senantiasa perasaan dan pikiran anda tetap stabil dan normal serta diberi ketenangan. timbulnya perasaan was-was biasanya diakibatkan karena gerogi, takut atau bia juga karena memiliki riwayat penyakit jantung sehingga mudah merasa was-was tanpa sebab.

memang rasanya kurang enak di perasaan jika anda sudah mengalaminya, karena sudah pasti pikiran anda akan terganggu sehingga rasa tidak percaya diri dan ketakutan secara berlebihan akan membuat darah melemah sehingga besar kemungkinan dapat mengakibatkan orang pingsan.

berikut mantra atau doa untuk menghilangkan perasaan was-was, cemas dan ketakutan:
“dzat kun dzat kun, suksmaning dzatullah, wadehu rasa likalluhu, siruhu saka si bapa, surullah saka biyung, dzat uripku lan uriping Allah, waluya jati ya hu”. lalu dilanjutkan ” kun dzat kun dzat aja aling-aling wajanganing Allah, suksma metuwa, aku arep ning, sirnakna memarasku, ilangna lelaraku, sking Allah, saking Allah ya hu ya hu”.

Share on: