ramalan kehidupan weton rabu pon,watak,jodoh dan pekerjaan

untuk mengetahui tentang diri dan masa depan anda dalam pekerjaan, jodoh juga watak maka saya tuliskan tentang ramalan kehidupan weton rabu pon agar dapat membantu anda dalam mengetahui apa saja yang berhubungan dengan diri anda nantinya, selain itu juga dapat digunakan tolak ukur untuk menyelami tentang kepribadian yang kurang bagus agar dapat di perbaiki.

orang yang lahir pada rabu pon neptunya 7 dan 7 dijumlahkan menjadi 14

– rabu kedudukannya di padaharan
– pon kedudukannya di supiyah

Wataknya:
1. supel dan banyak kenalan
2. kalau memmiliki keinginan kadang-kadang hanya disimpan dalam hati
3. tidak suka ikut campur urusan orang lain
4. didalam bekerja selalu bersih dan baik, memiliki niat untuk bekerja, dan mudah disayangiatasannya, kalau memiliki sesuatu mudah memberi.
5. pikirannya cerdas dan pengalamannya cukup

mengenai Rejeki:
1. mestinya tidak kekurangan karena pandai mencari sandang pangan
2. walaupun menjadi kaum buruh setidaknya diselingi dagang.
3. pekerjaan yang cocok adalah berdagang dan tani.

mengenai Jodohnya:
untuk rabu pon ini dalam mencari jodoh agar kehidupannya bahagia dan rejekinya melimpah maka cari yang neptunya 7-9-12-14, seperti:

untuk pernikahannya jika neptu anda ditambah neptu pasangan maka akan ketemu tanggal atau hari yang memiliki neptu sesuai yang ujare berikan dibawah ini:
– 14 + 7 = 21 ada di hari yang memiliki neptu 8
– 14 + 9 = 23 ada di hari yang memiliki neptu 10
– 14 + 12 = 26 ada di hari yang memiliki neptu 10
– 14 + 14 = 28 ada di hari yang memiliki neptu 18

watak kelahiran rabu pon bagi Wanita:
wataknya sangat keras, berani pada laki-laki, ceriwis, mudah marah tetapi mudah reda, mudah merasa kasihan, didalam mencari rezeki godaannya besar sekali, mestinya bisa kuat terhadap rezeki.

Share on: