tabiat manusia berdasarkan huruf pertama dari aksara jawa

perhitungan untuk mengetahui watak/ tabiat manusia berdasarkan huruf pertama dari nama kecilnya yang lazim disebut endraswara. karena berdasarkan penelitian beberapa ahli jaman kuna, nama orang yang diberikan orang tua sejak lahir mempengaruhi perkembangan fikir dan perasaan didalam perjalanan hidupnya kelak. maka dari zaman nenek moyang kita , pemberian nama pada anak bayi yang baru dilahirkan, orang selalu mengadakan perhitungan secara cermat dan teliti. adapun pedoman-pedoman untuk memilih nama terbaik biasanya dipakai orang berbagai patokan tertentu antara lain :
– perpaduan dengan ciptaan orang tua dari sang bayi menurut wuku masing-masing
– penyesuaian pada panca suda
– perbintangan dan lain sebagainya.

baiklah kini kita mulai dengan pemilihan nama-nama dengan berpedoman pemilihan huruf pertama menggunakan aksara jawa. dengan dijelaskan segala sesuatunya agar lebih jelas arti dan pengertiannya, misal kata pilihan jatuh pada huruf ha, maka akan terciptalah nama-nama seperti handoko, hani, heri, hesti, hamzah dll.

marilah sekarang kita mulai dengan mendalami watak dari masing masing huruf yang akan dijadikan huruf pertama dari nama anak, yang kita harapkan agar selamat, sehat, subur, sejahtera, berpribadi, bahagia dan berguna bagi masyarakat di kelak kemudian hari, atau sekurang-kurangnya agar kelak tercapai segala cita-citanya banyak rizki jauh dari halangan dan rintangan dalam perjalanan hidupnya.

HA = banyak tingkah dan gayanya. lambangnya bramara anglentern (bremara lunglai), hanyut terbawa angin. orang berawal aksara ini pada nama kecilnya.
Wataknya dalam segala hal tidak mau kalah, mudah tersinggung , marah apabila mendengar sindiran atau kecaman. apabila berkenaan dengan hatinya , rela ia mengorbankan apapun juga, apabila marah bagaikan raksasa, tidak pandang siapa yang dihadapinya, mempertaruhkan nyawaadalah tekadnyamempertahankan pendirian / keyakinanannya.

NA = Tinju ksatria DI MEDAN LAGA (YUDHA) BERANI MEMPERTARUHKAN NYAWA
Nama kecil aksara jawa ini awalnya wataknya terlalu berani dalam sikap maupun tutur katanya , angkuh, apabila bangkit nafsu amarahnya sukar di redakan oleh sesama maupun atasanny. besar tekadnya sampai berani toh pati (berkorban jiwa).

CA = catur parang muka (empat huru-hara) dihadapi dengan gagah berani
berdasarkan nama awal yang di ambil dari aksara jawa wataknya apabila wanita agak berani terhadap laki-laki, kurang bersahaja tingkah lakunya, suka memerintah, dalam pergaulan ia akrab dengan teman-temannya, namun kadang-kadang keakrabannya hanya bersifat sementara , sebab ia tidak suka dicela, disindir atau disinggunghatinya. berkedudukan lemah selaku pihak bersalah pun ia mati-matian memberikan perlawanan, apalagi jika ternyata ia di pihak yang benar.

RA = rata sempal kedekan jagate kentir gemuruh (dataran bengkah akibat bumi longsor)
nama dengan awalanra berdasarkan aksara jawa wataknya cerdik, lembut tutur dan tingkahnya mudah patah hati(ketus), cepat marah cepat pula mereda, kadang agak terlalu berani (bebas) dalam sikapnya tetapi caranya cukup simpatik, humoristis, tidak menyakitkan hati orang lain. tutur cakapnya manis, walaupun pikirannya ingin mencela atau tidak menyetujui suatu hal.

KA = kongkang (katak) bersuara lantang, seolah memikirkan dambaan hatinya
awalan nama dengan aksara jawa ka wataknya adalah lentang bicaranya, seakan hendak membelah bumi, apabila ia menyatakan perasaan tidak setujuatau senangnya terhadap sesuatu, lembut menarik hati sikap dan tutur katanya. asalkan berkenan hatinya (telah disanjung dan di puja) busung dadanya seolah – olah gunung berapi nyaris meledak. kelemahan lainnya mudah percaya pada aduan orang, tanpa pikir panjang bangkit nafsunya bertengkar.

DA = daliwara (sejenis serangga) hilir mudik merayapi bilik pembatasan , kuda dibawa ke medan perang terus berani menerjang maju hingga tewas disitu.
awalan huruf Da dari nama memiliki watak ramah,murah senyum bila dipandang orang. besar maafnya dan luas hatinya menghadapi apapun juga berat dan sulitnya. suka banyak pacar dan wanita yang menjadi kekasihnya (apabila isa seorang pria) walaupun hanya terbatas pada pemikiran belaka tidak tembus kedalam hati.

TA = tawang pandita terbang keangkasa
aksara ta dalam huruf jawa memili watak pikiran keras dan terang , cerdas dan tangkas sikap maupun gayanya. pendiriannya lurus, tidak senang melihat orang berbuat salah (bicara bohong). sedang ia sendiripun selalu berusaha untuk menepati janji/tutur bicaranya sirama dengan bunyi surat endraswara.

SA = satmata (tampak)bulan tanggal satu, istana sejuk dalam belaian sang bayu (angin)
nama kecildengan awaln aksara jawa SA wataknya cerdas, cekatanmenghadapi segala macam pekerjaan, halus budi bahasa dan tingkahnya , cukup memiliki keberanian tetapi masih mengenal batas, dalam sepak terjangnya halus dapat, kasar bisa. terpandang orang sepintas lalu serba menarik , tetapi bila didekati kadang membuat kesal hati.

WA = wukir (gunung) mamela laksana cemara seribu buluh gading (kuning)
nama kecil dengan awalan huruf WA pada aksara jawa wataknya angkuh menyakiti hati bicaranya , dalam bertengkar (perang mulut) lebih banyak kalah , dalam persahabatan jarang kekal. sebab kadang-kadang memperlihatkan sikap macan. bila bertani kurang kesabaran, mudah berkecil hati menghadapi kesukaran apabila rujuk biasanya tidak dapat berlangsung lama.

LA = liweran mati slira, tangkepnya mamrih angkuh , tejanya ma kuwung (terbayang ancaman maut , congkak sombong tingkah gayanya, penampilannya tampak menggetarkan hati)
memiliki nama dengan awalan LA dari aksara jawa wataknya kaku didalam pergaulanhidup, berubah-ubah pendiriannya . nafsu amarahnya menakutkan, cerobuh dan ngawur dalam bertindakjuga didalam mencari rizki maupun makan kurang suka memakai aturan.

PA = punggeling kang buron ranu amangsa gundik
awalan Pa pada nama aksara jawa wataknya pendek dan mudah patah hati, mudah mendendam. apabila wanita yang memakai nama ini jarang mempunyai anak keturunan. pikirannya kacau, suka berbuat yang bukan – bukan . bodoh mengaku pandai, berdosa terhadap ibu, pada akhirnya hidup dalam kesulitan tetapi enggan mengaku salah dan tidak pula mau bertaubat.

DA = daguna lena anguwuh ing banyu, ontrag tenaganira(ilmu ghaibmenimpa air, bergejolak timbulkan ombak)
nama kecil dengan awalan DA wataknya adalah mudah berkecil hati dan susah, kelakuannya serba halus ( perlahan , telaten, dan bersabar) tetapi sekali merasa kesal ( kecewa hatinya) sangat sukar untuk dipulihkan kembali ( sukar dihibur)

JA = jaliwara sang nerpati manah salira, amengkul kekudunging teja lan tatit ( penggambaran raja sesali diri, merenungkan mega menyelimut cahaya dan halilintar)
nama kecil dengan awalan akasara jawa JA sifatnya berhati lembut, suka memperhatikan hal yang bersifat seni budaya dan keilmuan. lebih banyak diam menyendiri , menekuni perjalanan hidupnya untuk memisahkan segi-segi baik dengan yang buruk.

YA = yagiri amengaha miliha atine, tansah kewuhan (bagaikan mencari jantung hati sebuah gunung, niscaya pikir bertambah bingung)
nama kecil dengan awalan huruf YA berdasarkan aksara jawa sifatnya suka menimbulkan huru-hara, hatinya seringkali resah, sendu apabiloa memberikan sesuatu peda seorang acap kali disesalinya dibelakang hari. tutur katanya kadang-kadang tidak enak didengar, terlebih apabila ia seorang wanita sifat ini lebih menonjol.

NYA = ingin hati memeluk gunung
nama kecil dengan awalan NYA dari aksara jawa sifatnya pendiriannya mudah berubah-ubah, omongannya berlebihan padahal itu semua hanya selubung dari kebidihan ( sempit pikirannya) , tingkah lakunya kadang-kadang kurang pertimbangan terhadap akibat atau pengaruhnya kepada sesama atau kurang perhitungan dan pertimbangan akan kemungkinan penilaian orang mengenal pribadinya, kadang kadang wataknya juga pengecut.

MA = magelunging jagad kadi dedaren ngayap sami manembah
awalan nama kecil MA pada akasara jawa memiliki sifat besar hati , luas pikirannya , tabah menghadapi segala masalah walaupun yang berat dan sukar sekalipun. pendiriannya teguh meskipun kadang mendapat perlakuan sewenang-wenang dari orang yang lebih kuat/ berkuasa.

GA = gajah gading kagiri-giri, matreping ngalaga pamukira (gajah gading kebanggaannya , senjatanya ampuh dalam peperangan)
nama kecil awalan GA berdasarkan aksara jawa wataknya terlalu besar hati agak congkak , cepat marah dan mudah tersinggung tetapi secepat itu pula dapat kembali mereda , pemurah tetapi pikirannya mudah berubah-ubah, bila hendak berumah tangga jodohnya paling cocok adalah harus anak yatim piatu .

BA = binuncang parang rejeng, dinula anda paming pinaran ambayani ( terlontar taufan hanyut, terpandang mengigau, dihampiri membahayakan)
nama kecil dengan awalan huruf BA pada aksara jawa memiliki watak apabila ia seorang wanita terlalu besar egoisnya dengan disertai sifat buruk, sepintas pandang sebagai sebuah gunung, dari jauh indah sekali didekati kasar berbungkah-bungkah, juga hatinya tidak jujur.

TA = TAtit mandra guna nguwuh kalbunya tan kewran ( halilintar ampuh menggelegar , hati tak gentar)
awalan nama pada nama kecil TA berdasarkan aksara jawa wataknya bodoh tetapi kuat ingatannya, misapun ia pandai , suka disanjung dan di puja (gila hormat, gila pujian) hatinya tidak jujur , terhadap orang tuanya banyak menyusahkan dengan tingkah lakunya yang bukan-bukan, laki-laki maupun perempuan kurang baik hatinya.

NGA = ngongkakedya cemara gigis, kewraning galih (berindil bagai cemara rontok, serba salah)
nama kecil dengan awalan aksara jawa NGA wataknya juga bodoh namun kuat daya ingatannya , walaupun mengenai hal-hal yang tanpa arti , terhadap istri(apabila isa seorang laki-laki) besar rasa cemburunya. rakus dalam makanan, sampai tidak pandang apa dan bagaimana diperoleh makanan itu ( ngawur)

Share on: