watak manusia berdasarkan bulan kelahiran

selain dilihat dari tanggal lahir, weton dan ramalan yang lain. bulan kelahiran ternyata membawa firasat tentang watak dan tabiat manusia di kehidupannya kelak. apa saja watak nya, baik dan buruknya manusia tersebut mari kita lihat berdasarkan ramalan dari primbon jawa. berdasarkan kalender jawa maupun nasional bahwa bulan terdiri dari 12 bulan.

1. bulan satu/ pertama = memiliki watak yang cerdas, mudah marah dan cepat mereda, banyak berteman dengan penipu padahal ia orang yang jujur.

2. bulan dua = berwajah pucat, apabila diam berfikir kurang baik, apabila mulai memperlihatkan gerakan suka bertindak serampangan, kurang sopan santun, apabila seorang wanita suka menyeleweng

3. bulan tiga = pandai dan suka mengambil hati supaya disenangi atasan, meraa dirinya lebih baik, suka main permepuan, apabila tidak dikendalikan nafsunya suka bertindak yang melanggar susila

4. bulan 4 = pandai, jujur, setia dan disenangi atasan. dalam bertani hasilnya besar, hatinya bersih, kalau tergesa-gesa mudah celaka, banyak berteman tukang minta-minta, tetapi tidak merugi

5. bulan 5 = banyak akal kepandaiannya, tetapi kadang-kadang kurang berhati-hati, tidak perduli sehingga kepandaiannya kurang kelihatan orang

6. bulan 6 = hatinya berubah-ubah, didekati orang kaya, pandai memuji dan mengambil hati orang dengan pamrih

7. bulan 7 = hatinya kurang baik, pemarah, pelupa, tetapi berbakat kaya, banyak bergaul dengan petani, apabila marah sampai tidak sadarkan diri tetapi tulus ikhlas dalam memberi

8. bulan 8 = hatinya tergolong biasa, tidak tahan lapar, banyak bergaul dengan penipu, apabila marah lama redanya, keras hati dan sikapnya, banyak perhatian terhadap anak, istri maupun pambantunya

9. bulan 9 = terang pikirannya, tahan lapar, pemberani serta keras terhadap pendamping hidup, kelakuannya lemah lembut, apabila ambil sikap pantang mundur

10. bualan 10 = pemurah, ramah terhadap teman hidupnya, ramah pula terhadap orang yang bersalah sehingga penjahat, pencuri segan, pikirannya jujur dan lurus

11. terang dalam berfikir maupun tingkah lakunya, pandai menyimpan rahasia, kuat daya pikirannya, banyak bergaul dengan orang pandai, apabila seorang wanita suka ilmu kebatinan, falsafah dan keagamaan

12. wataknya lembut, pandai menyelubungi rahasia, disukai pembesar, pandai mengambil hati orang, cerdas dan banyak akalnya, memarahi orang cukup dengan menegur atau menyindir, berbakat menjadi pemimpin atau ahli pikir

keterangan:
ramalan diatas merupakan ramalan yang diambil berdasarkan hitungan atau firasat pada bulan jawa, urut-urutan bulan jawa adalah:
1. muharam (sura)
2. sapar
3. rabi’ul awal (mulud)
4. rabi’ul akhir (bakda mulud)
5. jumadil awal
6. jumadil akhir
7. rajab
8. syakban (ruwah)
9. ramadhon
10. syawal
11. zulqoidah (selo)
12. zulhijah (besar)

Share on: